Tổng số tên miền đăng ký

> 12.000.000 tên miền

Số tên miền đăng ký trong ngày

Vượt mốc 19.475 tên miền

Thị phần đăng ký tên miền quốc tế mới, nằm trong

Top đầu Châu Á